”Mint condition” på Islinge – resultat delsegling 2

Cupen är igång! Resultat delsegling 1 v2.

Kall start på årets cup, på startlinjen var det dock hett. En hel del tjuvstarter och svartflagg. Vann gjorde 820 med Therese och Maria. Grattis!

Nu börjar säsongen – träna inför cupstarten!

1 Maj blir det en mer strukturerad träning med Johan Q som coach, tidsprogram:

09:30 Teori i TBK’s klubbhus

11:30 Segling

13:00 Lunch och debrief

14:00 Race

16:00 Debrief

16:30 Färdiga för dagen

Svara gärna på facebook om ni kommer och vilken dag. Träningen är gratis för alla medlemmar som betalt årets medlemsavgifter.

Vi saknar medlemsavgifter för 2024

Det är fortfarande många som inte betalt sina medlemsavgifter, gast- och båtavgifter för 2024! Vi uppskattar om ni som inte gjort detta och vill vara med och segla gör detta snarast.

//Styrelsen

Snart segling igen!

Nu är schemat för 2024 uppdaterat. Nedan finns en kopia så passa på att boka dina tisdagar i kalendern redan nu!

Protokoll från årsmötet 2023

Välkommen på årsmöte i S606K 2023

Datum/Tid: 2023-11-14 klockan 18:30

Plats: Rededge Sankt Göransgatan 63 – ring på via porttelefon. Om ni har problem kan ni även ringa 0722469700

Dagordning Årsmöte S606K 2023

 1. Öppna mötet
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Förvaltningsberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av resultat samt styrelsens ansvarsfrihet
 12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år revisor jämte suppleant för en tid av ett år valberedning, en eller flera ledamöter plus ordförande.
 13. Verksamhetsplan 2024 – Träning, cupen, regattan, övrigt
 14. Fastställande av budget och medlemsavgifter
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övrig information
 17. Övriga frågor
 18. Avsluta

Nedan kommer vi att addera dokument allt eftersom dessa blir klara

Verksamhetsberättelse

Resutatrapportz

Balansrapport

Förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan

Avgifter och Budget

822 blev årets vinnare av S606C totalt

822 med Magnus och Gunnar blev årets vinnare av S606C. Det var klart redan innan gårdagens tävling. Magnus och Gunnar har seglat grymt stabilt hela säsongen och är vädiga vinnare. Stort grattis!