Medlemskap och avgifter

Vi välkomnar gärna nya medlemmar!

Stockholms 606-klubb är en kappseglingsklubb för 606-seglare. Som medlem kan du vara med på klubbens aktiviteter, använda kranen till din 606, samt i mån av plats hyra en landplats under seglingssäsongen. Då klubben är med i Svenska Seglarförbundet kan du kappsegla för klubben (S606K) i alla kappseglingar och behöver inte vara medlem i någon annan seglingsklubb av det skälet.

Vill du bli medlem kontakta styrelsen.

Avgifter

  • Medlemsavgift är 350 kr per person. Minst 2 medlemmar per båt då även gastar betalar medlemsavgift.
  • För ungdomar mellan 13 och 25 år är medlemsavgiften 50 kr per medlem. 50 kr gäller till samma år medlemmen fyller 25 år.
  • För nya medlemmar behöver vi personuppgifter; namn, adress, e-post, mobilnummer och gärna personnummer. Skickas till kassor(at)s606k.se.
  • Kappseglingsavgift är 500 kr per båt, (kräver medlemskap i klubben). Då kan båten bland annat delta i Stockholms 606-cup.
  • Kranavgift är 400 kr per båt (kräver medlemskap i klubben). Ger tillgång till kranen för båtinnehavares 606.
  • Landplatsavgift är 600 kr per båt (kräver medlemskap i klubben). Ger tillgång till sommarplats på land mellan maj och september. Antalet platser är begränsat.
  • Betalas senast den 31 dec varje år. Faktura kommer.
  • Plusgiro 39 90 12-4, swish: 123 3880762, ange fakturanr. eller namn

 

Ansvar

Stockholms 606-klubb påtar sig inget ansvar för skador eller förluster, som drabbar besättning eller andra, båtar eller båtars utrustning i samband med träning, kappseglingar eller andra arrangemang av Stockholms 606-klubb. Medverkande båt skall vara försäkrad och ha en ansvarsklausul inkluderad i denna.

Prisutdelning efter genomförd regatta