Landplatser

Stockholms 606-klubb har inte tillgång till båtplatser i sjön utan medlemmar har sina 606:or på trailer på land. Klubben har en kran på kajen i Islinge och hyr landplatser av intilliggande Torsviks BK under seglingssäsongen när de har sina båtar i sjön. Kranen ska enbart användas av medlemmar och till deras 606. Innan vi får tillgång till landplatserna kan de 606:or som är med på klubbens aktiviteter ha båtarna på kajen vid kranen. Kajen är ingen båtparkering utan enbart aktiva båtar kan stå där. Resten av året och under vintervilan har klubben inte tillgång till några platser.

Det är kö för att få en landplats. Klubben premierar segling, och så länge det är kö gäller punkterna nedan för medlemmar i S606K som innehar en 606 och hyr landplats till den:

  • Varje år hyr vi 35 platser av Torsviks BK, från maj till september. Datum styrs av TBK´s sjö- och torrsättning. Exakta datum för tillträde resp frånträde hos TBK meddelas via hemsidan
  • Båt som inte följer de datum TBK satt upp för tillträde respektive frånträde förlorar sin plats.
  • Båtägare får byta båt till annan 606 och behålla landplatsen.
  • Säljer båtägaren båten utan att köpa annan 606 så förloras landplatsen.
  • Rätt till landplats följer inte med båten om den säljs.
  • Landplatsinnehavare får ej hyra ut sin landplats.
  • Avgifter ska betalas i tid, senast den siste december varje år, faktura kommer.
  • För att vara garanterad landplats kommande säsong, krävs att båten startat i minst fem cupkvällar/innevarande säsong.

Lämnar någon sin landplats finns en kö.

Kontakta styrelsen för mer info.

img_2755