Seglingsföreskrifter och instruktioner

Instruktioner och dokument för funktionärer, kranansvariga och seglare under Stockholms 606-cup 2024: