Seglingsföreskrifter och instruktioner

Instruktioner och dokument för funktionärer, kranansvariga och seglare under Henri Lloyd Stockholms 606-cup 2020: