Träning

Organiserad träning våren 2019

 

606-träning i april 2019

Vi har inte engagerat någon extern tränare i år. I stället har vi planerat in några av klubbens seglare som deltar i Allsvenskan som tränare. Anledningen till detta är att klubben står för en del av avgiften till Allsvenskan och detta är alltså ett sätt att jobba av denna.

Anmälan ska göras till varje träningtillfälle via facebook och/eller anmälningsmojängen

Följande träningstillfällen är planerade:

9 april kl 18-20 båtmeck och planering

Anders Edblad och Hans Eckerström leder båtmeck och planering av fortsatta träningar. De som vill seglar.

Tisdagen 16 april kl 18-20 träning

Peter Pohl tränar besättningsarbete.

Tisdagen 23 april kl 18-20 träning

Niklas Clementsson och Simon Dismo tränar starter.

Söndagen 28 april kl 18-20 träning

Gunnar Alaeus tränar fart. Eventuellt sker detta i samarbete med 606-förbundet.

Söndagen 5 maj kl 13-15 Tune up

Vi kör tre snabba race, med grindstart och förenklad bana. Vi har bara länsgate, kör två varv och mål i länsgaten. Vi kommer inte ha någon funktionär.

Förberedelse:

Alla båtar bör ha gjort en grundinställning av riggen och gjort uppmärkning på förstag och skot.

För alla träningstillfällen gäller att man skall vara sjösatt och redo att gå ut omedelbart efter en kort samling på kajen. Efter träningen samlas vi en stund för uppföljning.

Båtar som deltar i tisdagsträningen kan stå på kajen vid kranen. Parkera tätt. Båtar som inte deltar i klubbens aktiviteter är välkomna till Islinge när vi får tillgång till TBK´s landplatser i början maj – datum meddelas senare.

Såhär såg det ut på träningen 2014, filmat av tränare Mattias Karlsson:

Mattias film från en dag 2010: