Definition ur KSR | Zonen

Zonen är området runt ett märke inom ett avstånd av tre skrovlängder av den båt som är närmare det. En båt är i zonen när någon del av dess skrov är i zonen.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>