Allsvenskan 2020

2020-01-04
Seglarvänner!
Nytt år har det hunnit bli och uppstarten och planering av Seglings Allsvenskan 2020 har redan börjat för oss i S606K. Ny sportchef för vår allsvenska satsning är i år Gunnar Alaeus som tillsammans med Peter Pohl ska ta ut lag för de olika deltävlingarna. De planerade deltävlingarna är de här:
– Deltävling 1: 15-17 maj, Skanör
– Deltävling 2: 5 – 7 juni, Långedrag
– Deltävling 3: 14 – 16 augusti, Örnsköldsvik
– Deltävling 4: 4 – 6 september, Västerås

Vi behöver nu din intresseanmälan om du skulle vilja vara med någon av årets delseglingar. I din intresseanmälan vill vi gärna veta:
– Vilken/vilka deltävlingar kan du tänka dig vara med på
– Vilken/vilka positioner på båten skulle du tänka dig segla på
– Ett litet CV m a p dina seglingsmeriter

Skicka din intresseanmälan till gunnar.alaeus@gmail.com före 31 januari. I februari är tanken att lagen träffas en kväll för att diskutera säsongens allsvenska satsning och upplägg. En del av er har jag redan haft mailkontakt med så ni behöver inte svara igen. 

Information om Allsvenskan segling kommer att löpande uppdateras på den här sidan.

2019-12-01
Ny sportchef för Allsvenskan 2020 valdes på klubbens årsmöte i november: Gunnar som seglar på SWE822. Dessutom är Peter som seglar på SWE 905 med i Allsvenskans lilla styrgrupp.

Claes Lundin, som vi alla känner till, har fått till uppgift av SSF att att koordinera och planera den Allsvenska säsongen 2020.

Claes har satt ihop ett dokument med föreslagna ändringar inför Allsvenskan Segling 2020 som sammanfattas nedan. Om någon vill ha hela hans dokument, maila Gunnar. Vårt svar på SSF’s förslag till ändringar ska vara Claes tillhanda senast 20 december.

Vi vill gärna har era synpunkter på förslagen innan vi skickar ett svar till Claes. Gå gärna in på klubbens Facebook sida och diskutera vad som är bra/dåligt och ge era synpunkter så att vi kan ge Claes vår syn på förslagen. Det går också bra att maila Gunnar dina synpunkter.

1. Ändrade besättningsvillkor

I Allsvenskan under 2019 skulle en besättning på varje deltävling bestå av fyra eller fem personer samt minst en person av varje kön och minst en ungdom (upp till 25 år).

Med tanke på att samhället, World Sailing och hela den olympiska rörelsen går mot betydligt ökad jämställdhet så har det övervägts om det är möjligt att i Allsvenskan ställa krav på att varje besättning ska ha två personer av varje kön.

Klubbarna som deltagit i Allsvenskan under 2019 samt de klubbar som kvalat till Allsvenskan 2020 har inte anmält några särskilda svårigheter att ha med minst en tjej och en ungdom ombord under kappsegling. Däremot har vissa av dessa klubbar framfört att de skulle ha svårigheter att få fram dubbelt så många tjejer redan till nästa säsong. Dessutom har klubbarna generellt lagt upp sin Allsvenska satsning mot bakgrund av kravet på ungdom ombord.

Förslag från SSF

  • Allsvenskan 2020 föreslås bibehålla kraven på besättningarna med minst en person av varje kön och minst en ungdom. Dessa kan vara samma person. Däremot kommer kravet på antalet personer i en besättning att vara fyra, utan undantag.
  • För att ge klubbarna mer tid att förbereda sammansättning av besättningar, kommer den tidpunkt som styr medlemskapet i en klubb ändras till den 1 april i stället för 1 januari

2. Ändring i fredagens program

En deltävling i Allsvenskan Segling omfattar tre dagar, fredag till söndag. Normalt har fredagen inletts med ett träningspass om vardera ca 45 minuter för respektive besättning.

Förslag från SSF

  • Träningspasset på fredagarna föreslås stryks och i stället startar första kappseglingarna kl 11:00. Samtliga besättningar ges i stället mer tid inför sin respektive första kappsegling i första omgången. Detta ökar möjligheterna att hinna med samtliga 15 planerade omgångar. Första start kl 11:00 oh skepparmöte kl 10:00.

3.Pumpning och gungning

I en del jolleklasser och även i många av de nationella europeiska seglingsligorna motsvarande Allsvenskan samt i Sailing Champions League, så tillämpas fri pumpning och gungning i enlighet med KSR Appendix P5. En del klubbar i Allsvenskan har framfört önskemål att vi även i Sverige bör tillämpa detta.

Förslag från SSF

  • När den genomsnittliga vindstyrkan är stadigvarande över 5 m/s över hela banan, får kappseglingskommittén signalera enligt KSR Appendix P5 att pumpning, gungning och stöt är tillåtet.

4. Hårda kontakter och poängstraff

Under den senaste säsongen av Allsvenskan har skärpta regler tillämpats vid hårda kontakter. Dessa har inneburit att två båtar som har haft kontakt straffats med poängtillägg. Två poäng till båten som bröt mot en regel och ett poäng till den andra båten. Vid kontakt med skada har båten som bröt mot en regel fått ytterligare två straffpoäng. Emellertid har poängstraffet för ”den andra båten” varit svårbedömt och ibland upplevts godtyckligt eller orättfärdigt.

Förslag från SSF

  • När domarna observerar eller kan verifiera en rapport om hård kontakt utan skada, ska de utan förhandling tilldela två poäng till båten (besättningen) som bröt mot en regel i händelsen. Vid hård kontakt med skada tilldelas båten (besättningen) fyra poäng. Om en annan båt var delaktig i händelsen kan domarna besluta att även tilldela den andra båten (besättningen) en poäng.

Med den här formuleringen är det tänkt att det blir tydligare vilket poängstraff båten får som bröt mot en regel. Den andra båten får inte poängstraff automatiskt, utan bara i de fall domarna bedömer att den båten seglat onödigt och uppenbart ovarsamt.

5. Finalsegling

En finalsegling liknande den som andra ligor använder sig av kan vara en rolig och spännande avslutning på en deltävling. Den princip som bör tillämpas på en sådan finalsegling bör dock motsvara det som används i världscupen och på OS. Det är en väl beprövad och uppskattad metod.

Förslag från SSF

  • De båtar som seglar i finalseglingen tar med sig poängsumman från grundomgången och i finalen erhålls dubbla poäng mot placeringen. Finalseglingens poäng adderas till de tidigare poängen och en slutlig placering räknas ut.