Videoklipp från Västerås 2019

Flight 1 race 2
https://youtu.be/513LqOqzphs

Flight 2 race 3
https://youtu.be/fRrfwxl7rGs

Flight 3 race 3
https://youtu.be/ERTykEVtuHw

Flight 4 race 1
https://youtu.be/EzKXefQDbIo

Flight 5 race 2
https://youtu.be/n5nq2VWdcG4

Flight 6 race 2
https://youtu.be/JaSPbBsoxGo

Flight 7 race 1
https://youtu.be/frN7OwCZjqg

Flight 8 race 2
https://youtu.be/-SL0oKARRDw

Flight 9 race 3
https://youtu.be/IJwUUZpKoqw

Flight 10 race 3
https://youtu.be/bAcYgU44IBU

Flight 11 race 3
https://youtu.be/513LqOqzphs

Flight 12 race 1
Racet streamades inte från Västerås