Protokoll från tidigare möten

Vi lägger ut protokollen från Årsmötet. Är du intresserad av vad styrelsen diskuterar och beslutar är det bättre att ta direkt kontakt med ordföranden.