Inför årsmötet 2014

Nästa tisdag är det dags för klubbens årsmöte. Nedan finns länkar till underlag inför mötet. Läs gärna igenom och ta med dig eventuella frågor.

Tisdag 18 november kl 18:30, North Sails på Lidingö. Väl mött!

  1. Föredragningslista
  2. Verksamhetsberättelse
  3. Resultaträkning
  4. Balansräkning
  5. Revisionsberättelse
  6. Valberednings förslag
  7. Budgetförslag 2015
  8. Avgifter 2015
  9. Motion – Seglingsföreskrifter till KSR
  10. Tävlingsresultat 2014

 

OBS! Inga handlingar kommer att finnas tillgängliga på mötet utan alla medlemmar ombedes skriva ut och ta med själva.