Omgångarna 2010

Stockholms 606 Cup 2010, här presenterar vi omgångarna allt eftersom de är seglade.

Omgång 12 (31 augusti 2010)

 1. SWE 837 Richard och Fredrik (1p)
 2. SWE 449 Karin, Maud & Per (2p)
 3. SWE 918 Pelle & Viktor (funktionär)
 4. SWE 500 Niklas & Johan (4p)
 5. SWE 868 Roger & Mats (5p)
 6. SWE 424 Polly & Dan (6p)
 7. SWE 349 Olle & Fredrik  (7p)
 8. SWE 381 Jonas & Sam (8p)
 9. SWE xxx Fredrik & Åsa (9p)
 10. SWE 869 Simon & Linn (10p)

Omgång 11 (24 augusti 2010)

 1. SWE 349 Olle & Fredrik  (2 1 1 = 4p)
 2. SWE 837 Richard och Fredrik (1 2 3 = 6p)
 3. SWE 472 Göran & Elke (funktionär)
 4. SWE 449 Karin, Maud & Per (4 5 2=11p)
 5. SWE 381 Jonas & Jonas (3 4 5 = 12p)
 6. SWE 849 Jonas & Anja (7 3 4 = 14p)
 7. SWE 500 Niklas & Johan (5 6 6 = 17p)
 8. SWe 424 Polly och Manne (6 7 DNF = 21p)

Omgång 10 (17 augusti 2010)

 1. SWE 349 Olle & Johan (1 2 1  = 4p)
 2. SWE 449 Karin, Maud & Per (4 1 2=7p)
 3. SWE 381 Jonas & Jonas (funktionär)
 4. SWE 868 Roger & Mats (2 3 4 = 9p)
 5. SWE 500 Niklas & Patrick (3 4 3 = 10p)

Omgång 9 (10 augusti 2010)

 1. SWE 869 Simon, Linn & Philip (1 5 2=8p)
 2. SWE 918 Pelle & Anders (2 1 5=8p)
 3. SWE 424 Polly, Melissa & David (funktionär)
 4. SWE 349 Olle & Johan (3 4 1  = 8p)
 5. SWE 449 Karin & Per (5 2 3=10p)
 6. SWE 868 Roger & Mats (4 6 4 = 14p)
 7. SWE 229 Göran & Kjell (6 3 6 =15p)

Omgång 8 (29 juni 2010)

 1. SWE 918 Pelle & Jonas (1 3 1=5p)
 2. SWE 449 Karin, Maud & Per (3 1 3=7p)
 3. SWE 868 Roger & Mats (funktionär)
 4. SWE 381 Jonas & Jonas (2 2 4= 8p)
 5. SWE 472 Göran & Elke (6 4 2=12p)
 6. SWE 500 Niklas & Johan (4 8 5 =17p)
 7. SWE 424 Polly, Melissa & Hans (5 7 7 = 19p)
 8. SWE 428 Björn & Anna (DNS 5 6 = 20p)
 9. SWE 339 Åsa & Fredrik (DNF 6 OCS  = 24p)

Omgång 7 (22 juni 2010)

 1. SWE 349 Olle & Johan (1 1 2 = 4p)
 2. SWE 868 Roger & Mats (2 4 3 =9p)
 3. SWE 869 Simon & Co (funktionär)
 4. SWE 918 Pelle & Anders (3 2 4=9p)
 5. SWE 381 Jonas & Jonas (4 3 5= 12p)
 6. SWE 500 Niklas & Johan (5 7 1 =13p)
 7. SWE 339 Åsa & Fredrik (6 5 6  = 17p)
 8. SWE 449 Karin, Maud & Per (7 6 7=20p)
 9. SWE 424 Polly & Co (8 8 DNS = 25p)

Omgång 6 (15 juni 2010)

 1. SWE 349 Anders & Jakob (1 1 5 = 7p)
 2. SWE 918 Pelle & Anders (5 2 1=8p)
 3.  SWE 500 Niklas & Johan (funktionär)
 4. SWE 449 Karin, Maud & Per (4 7 2=13p)
 5. SWE 868 Roger & Mats (2 10 4=16p)
 6. SWE 339 Åsa & Fredrik (10 3 3  = 16p)
 7. SWE 869 Simon & Erik (3 8 6=17p)
 8. SWE 837 Rickard & Ebba (6 4 10=20p)
 9. SWE 849 Jonas & Anja (8 6 7=21p)
 10. SWE 424 Polly & Hans(7 8 9 = 24p)
 11. SWE 472 Göran, Elke & Åsa (7 11 8=25p)
 12. SWE 381 Jonas & Jonas (9 9 11=29p)

I våra seglingsföreskrifter är det båten som tävlar, vilket därför är orsaken till att SWE 349 med SSF besättning är med i resultatlistan. I denna omgång deltog även SWE 500 (Stefan & Carina) utom tävlan eftersom Niklas och Johan var funktionärer, i seglingarna hade de resultatet 1, 7 & 9, vilket hade räckt till en total femteplats idag   Resultaten har strukits i sammanräkningen ovan. 

Omgång 5 (8 juni 2010)

 1. SWE 918 Pelle & Anders (1 3 1=5p)
 2. SWE 890 Thomas & Petter (3 1 3 = 7p)
 3. SWE 349 Johan & Olle (funktionär)
 4. SWE 868 Roger & Mats (2 2 7=11p)
 5. SWE 381 Jonas & Jonas (5 5 2=12p)
 6. SWE 472 Göran & Elke (6 6 5=17p) 
 7. SWE 500 Niklas & Johan (10 4 4=18p)
 8. SWE 449 Karin, Maud & Per (4 7 8=19p)
 9. SWE 849 Jonas & Anja (8 10 6=24p)
 10. SWE 424 Polly, Björn & Simon (7 8 9 = 24p)
 11. SWE 339 Åsa & Fredrik (9 9 OCS = 29p)

Omgång 4 (1 juni 2010)

 1. SWE 868 Roger & Mats (1 2 6=9p)
 2. SWE 849 Jonas & Anja (2 3 4=9p)
 3. SWE 890 Thomas & Petter (funktionär) 
 4. SWE 349 Johan & Olle (3 4 2 = 9p)
 5. SWE 837 Richard & Fredrik (5 5 3 = 13p)
 6. SWE 449 Karin, Maud & Per (8 8 1=17p)
 7. SWE 918 Pelle & Stefan (4 9 5=18p)
 8. SWE 381 Jonas, Jonas & Sam (6 6 8=20p)
 9. SWE 500 Niklas & Johan (9 1 OCS=21p)
 10. SWE 869 Simon & Mårten (7 10 7 = 24p)
 11. SWE 472 Göran & Elke (10 7 9 =26p)

Omgång 3 (25 maj 2010)

 1. SWE 349 Johan & Olle (1 1 2 = 4p)
 2. SWE 868 Roger & Mats (2 6 1=9p)
 3. SWE 837 Richard & co (funktionär)
 4. SWE 869 Simon & Linn (3 4 5 = 12p)
 5. SWE 449 Karin, Maud & Per (5 2 6=13p)
 6. SWE 472 Göran & Björn (4 3 OCS =16p)
 7. SWE 339 Åsa & Fredrik (7 7 4=18p)
 8. SWE 381 Jonas, Jonas & Sam (6 5 7=18p)
 9. SWE 849 Jonas & Anja (8 8 3=19p)

Omgång 2 (18 maj 2010)

 1. SWE 918 Pelle & Thomas (5 1 1=7p)
 2. SWE 837 Richard & Fredrik (3 3 2=8p)
 3. SWE 849 Jonas & Anja (funktionär)
 4. SWE 500 Niklas & Johan (4 2 3=9p)
 5. SWE 868 Roger & Mats (1 4 5=10p)
 6. SWE 349 Johan & Olle (2 5 6=13p)
 7. SWE 381 Jonas, Jonas & Sam (6 OCS 4=19p)
 8. SWE 424 Polly & Hasse (7 6 7=20p)
 9. SWE 339 Åsa & Fredrik (DNS OCS 8=26p)
 10. SWE 869 Simon & Linn (DNS)

Omgång 1 (11 maj 2010)

 1. SWE 918 Pelle & Kaj (1 2 1=4p)
 2. SWE 349 Johan & Olle (2 1 3=6p)
 3. SWE 449 Karin & Pär (funktionär)
 4. SWE 837 Richard & Ebba (3 3 6=12p)
 5. SWE 500 Niklas & Johan (8 4 2=14p)
 6. SWE 869 Simon & Linn (6 5 4=15p)
 7. SWE 868 Roger & Mats (5 6 5=16p)
 8. SWE 849 Jonas & Anja (4 8 8=20p)
 9. SWE 381 Jonas, Jonas & Sam (7 7 7=21p)
 10. SWE 424 Polly & xxx (DNS)