Protokoll Årsmöte 2022

Kallelse till årsmöte i Stockholm 606 Klubb 2022

Datum/Tid: 2022-11-22 klockan 18:30

Plats: Rededge Sankt Göransgatan 63 – ring på via porttelefon. Om ni har problem kan ni även ringa 0722469700

Dagordning Årsmöte S606K 2022

 1. Öppna mötet
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
 5. Fastställande av röstlängd
 6. Fråga om mötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av dagordning
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Förvaltningsberättelse
 10. Revisionsberättelse
 11. Fastställande av resultat samt styrelsens ansvarsfrihet
 12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år revisor jämte suppleant för en tid av ett år valberedning, en eller flera ledamöter plus ordförande.
 13. Verksamhetsplan 2023 – Träning, cupen, regattan, övrigt
 14. Fastställande av budget och medlemsavgifter
 15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 16. Övrig information
 17. Övriga frågor
 18. Avsluta

Verksamhetsberättelse

Resutatrapport

Balansrapport

Förvaltningsberättelse

Revisionsberättelse

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan

Avgifter och Budget

Resultat Klubbmästerskap S606K – 2022

Lätta vindar gjorde årets klubbmästerskap lurigt. Efter en rafflande sista segling lyckades 933 med Christian och Anders knipa guldet. På andra plats kom 428 Björn och Jonas och på tredjeplats 886 Håkan och Johan.

And the winner is…. 905

Det blev återigen 905 Peter och Hans som vann årets Stockholm 606 Cup. Grymt jobbat och grattis! På andra plats hittar vi 822 Gunnar och Jonas och på tredje, bara en poäng efter, 886 med Håkan och Johan. Grattis även till er!

Totalt har vi i år fått ihop 34 seglingar av planerade 39.

Resultat delsegling 13 S606C

Hela 26 båtar på startlinjen i årets sista cupsegling, grymt! Vinnare blev 886 med Håkan och Johan. 242 Johan och ? kom på andraplats och på en hedrande tredjeplats hittade vi 894 Pelle och Bengt.

Seglingsföreskrifter och banbeskrivning för S606K Klubbmästerskap, 3 September

Här kommer mer info om klubbmästerskapet lödagen den 3 september. Ingen anmälningsavgift bara att komma och köra. Första varningssignal 10.25!

Seglingsföreskrifter

Bana

Ändring Stockholm 606 regatta

Pga för få anmälningar så kommervi i år att segla S606R och klubbmästerskapet på en dag, den 3 september.

Start 10.30 och vi seglar till 16.00 med en kortare lunchpaus. Ingen anmälningsavgift men anmäl er gärna här. Seglingsföreskrifter är samma som gäller för tisdagsseglingarna.

Välkomna!

Totalen efter 11 delseglingar S606C

Klicka på bilden för mer läsbart format!