Påminnelse från vår kassör

Hej alla!

Under senaste årsmötet bestämde vi att tidigarelägga inbetalning av avgifterna till klubben med en månad. Huvudskälet var att då kan vi erbjuda ev. sommarplatser som blir lediga till de som står i kön.

I dagsläget saknar klubben inbetalning av avgifter från 4 st båtägare och ca 25 st gastar. OBS! Ni som står i kön för landplats måste betala in er medlemsavgift. Om avgiften uteblir så står man inte i kön.

Hälsningar Polly Margareta Malmberg

Kassör i s606k

Protokoll årsmöte 2017

Sid 1 Årsmötesprotokoll 2017 171121 1

Sid 2 Årsmötesprotokoll 2017 171121 2

Sid 3 Årsmötesprotokoll 2017 171121 3

Allsvenska 2018 – anmäl intresse snarast!

All right! Vi skall försöka göra några riktigt bra resultat i Allsvenskan 2018. Till detta behöver vi seglare! Ni ombeds därför att skicka ett mail till undertecknad senast den 8e december om ni är intresserade av att vara en del av laget. Redan nu vet vi att intresset är stort så passa på och anmäl dig snarast!

Ange även relevant position (det kan vara flera positioner):
– Fördäck
– Trim
– Taktik
– Rorsman
– Team Captain (ansvarig för en deltävling)
– Landbaserad coach
– Under 26 år

//Sportkommittén genom Johan (johan@qviberg.nu<mailto:johan@qviberg.nu>)

ÅRSMÖTET 2017

Cirka 20 medlemmar slöt upp till årsmötet. Årsmötet var innehållsrikt med många intressanta frågor på agendan.

Protokoll kommer.

Utöver en hel del prisutdelning så avtackade vi Jenny för fint arbete i styrelsen och ett förtjänstfull ledarskap för regattan.

Tack till North som ställde upp med sitt loft.

Dokument inför årsmöte 2017

Stockholms 606-klubb välkomnar alla medlemmar till årsmöte. Där kommer vi bland annat prata om kommande säsong, dela ut premier till förtjänstfulla insatser och bjuda på traditionsenlig korv.
Tid: Tisdag 21 november kl 19:00
Plats: North Sails, Ängshyddevägen 1, Lidingö
Dokument inför årsmötet:

S606K åter i seglingens finrum

I helgen seglades kvalet till nästa års Allsvenska i Segling. S606K lyckades med en andra plats knipa en av de tre åtråvärda platserna till nästa säsong.

Läs mer här

 

Kallelse årsmöte i Stockholm 606 Klubb 2017

Stockholms 606-klubb välkomnar alla medlemmar till årsmöte. Där kommer vi bland annat prata om kommande säsong, dela ut premier till förtjänstfulla insatser och bjuda på traditionsenlig korv.
Tid: Tisdag 21 november kl 19:00
Plats: North Sails, Ängshyddevägen 1, LidingöÖvriga underlag för mötet kommer publiceras här på hemsidan en vecka före mötet.
Välkomna!
Styrelsen S606KDAGORDNING ÅRSMÖTE 2017

1. Öppna mötet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse
9. Förvaltningsberättelse
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av resultat samt styrelsens ansvarsfrihet
12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år revisor jämte suppleant för en tid av ett år valberedning, en eller flera ledamöter plus ordförande.
13. Verksamhetsplan 2018 – Träning, cupen, regattan, övrigt
14. Fastställande av budget och medlemsavgifter
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16. Övrig information
17. Övriga frågor
18. Avsluta mötet

Höstseglingen och utrullningsdagen

Årets höstsegling avnjöts i perfekt väder. 5 båtar i vattnet men 836 med Mikael och Åsa Willdal drabbades av ett brustet storfall när de skulle lämna hamnen. Dags att ha ett i reserv….

Tre seglingar genomfördes och resultat blev

1:a SWE 905

2:a SWE 932

3:a 424

4:a 367

 

Samtidigt med att seglingarna avgjordes så var det en febril aktivitet i hamnen och båtar som rullades ut och packades ihop. Några båtar vars ägare inte gått att nå blev utrullade av klubbkamraterna. Vår överenskommelse är att lämna TBK på givet datum för att bereda plats för deras upptagning.  Bra om ni som vet att ni inte var där, tar hand om båten som nu står på hamnplan.

Nu återstår vårt årsmöte – kallelse kommer