Seglingsföreskrifter och instruktioner uppdaterade

Styrelsen tog på styrelsemötet den 19 mars beslut att ändra i seglingsföreskrifterna för Stockholm 606 Cup.

Ändringen består i att 12 seglingar (av totalt 39) får räknas bort istället för som tidigare 9 seglingar. Med detta så kan de av oss som inte kan delta alla tisdagar ändå ha möjlighet att vinna cupen.

Seglingsföreskrifterna som finns under fliken Stockholm 606 Cup är nu uppdaterade med detta samt att KSR

2017-2020 nu gäller.

Smärre uppdateringar har även gjorts i funktionärschema och startprocedur

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>