Kallelse årsmöte i Stockholm 606 Klubb 2017

Stockholms 606-klubb välkomnar alla medlemmar till årsmöte. Där kommer vi bland annat prata om kommande säsong, dela ut premier till förtjänstfulla insatser och bjuda på traditionsenlig korv.
Tid: Tisdag 21 november kl 19:00
Plats: North Sails, Ängshyddevägen 1, LidingöÖvriga underlag för mötet kommer publiceras här på hemsidan en vecka före mötet.
Välkomna!
Styrelsen S606KDAGORDNING ÅRSMÖTE 2017

1. Öppna mötet
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare
5. Fastställande av röstlängd
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
7. Fastställande av dagordning
8. Verksamhetsberättelse
9. Förvaltningsberättelse
10. Revisionsberättelse
11. Fastställande av resultat samt styrelsens ansvarsfrihet
12. Val av föreningens ordförande för en tid av ett år övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år revisor jämte suppleant för en tid av ett år valberedning, en eller flera ledamöter plus ordförande.
13. Verksamhetsplan 2018 – Träning, cupen, regattan, övrigt
14. Fastställande av budget och medlemsavgifter
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
16. Övrig information
17. Övriga frågor
18. Avsluta mötet

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>