Valberedningens förslag + motioner

Om fyra veckor är det årsmöte för S606K. Därmed är idag sista dagen att lämna in en motion. Hittills har ingen inkommit.

Valberedning under året har bestått av Hans Eckerström och Sam Victorin.

Allmänt

Styrelsen består av ordförande samt de ledamöter som valberedningen föreslår. Styrelsen utser inom sig de roller som behövs, inklusive kassör och sekreterare.

Status

Ordförande Sam Victorin avböjer omval

Fem styrelseledamöter ställer upp för omval

Ledamot Jonas Fogde har avgått under året

Revisor ställer upp för omval

Valberedningens förslag

Ordförande:

Linn Dismo (nyval)

Styrelsemedlemmar:

Jenny Andersson (omval)

Anders Edblad (omval)

Hans Guste (omval)

Polly Malmberg (omval)

Vakant

Revisorer:

Ordinarie revisor Hans Eckerström (omval)

Revisorssuppleant Niklas Litoft (omval)

Valberedning 2016:

Linn Dismo (nyval)

Sam Victorin (omval)

Stockholm 2016-10-20

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>