Kallelse årsmöte 2016

Stockholms 606-klubb välkomnar alla medlemmar till årsmöte. Det sker en torsdag denna gång, och där kommer vi bland annat prata om kommande säsong, dela ut premier till förtjänstfulla insatser och bjuda på korv. Missa inte detta tillfälle att lära känna din klubb och dess medlemmar, och möjlighet att kunna påverka klubbens verksamhet.

Anmäl dig gärna i anmälningsmojängen, så vi vet hur mycket korv vi behöver köpa in.

  • Torsdag 17 november kl 19:00
  • North Sails, Ängshyddevägen 1, Lidingö
Före mötet kommer avgående ordförande Sam berätta om och visa bilder från sin segling till Antarktis i vintras. Det börjar klockan 18.
Övriga underlag för mötet kommer publiceras här på hemsidan en vecka före mötet.
Välkomna!
Styrelsen S606K
img_2300

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2016

1. Öppna mötet

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse

9. Förvaltningsberättelse

10. Revisionsberättelse

11. Fastställande av resultat samt styrelsens ansvarsfrihet

12. Val av

  • föreningens ordförande för en tid av ett år
  • övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
  • revisor jämte suppleant för en tid av ett år
  • valberedning, en eller flera ledamöter plus ordförande.

13. Verksamhetsplan 2016 – Träning, cupen, regattan, övrigt

14. Fastställande av budget och medlemsavgifter

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

16. Övrig information

17. Övriga frågor

18. Avsluta mötet

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>