Valberedningens förslag inför årsmöte 2015

Valberedning 2015 har bestått av Hans Eckerström, sedan Carl Fredrik Nycander avgått, och Sam Victorin.

Allmänt

Styrelsen består av ordförande samt de ledamöter som valberedningen föreslår. Styrelsen utser inom sig de roller som behövs, inklusive kassör och sekreterare.

Status

Ordförande ställer upp för omval

Fyra styrelseledamöter ställer upp för omval

Ledamot Hans Eckerström avböjer omval

Revisor Anja Kullberg avböjer omval

Valberedningens förslag

Ordförande:

Sam Victorin (omval)

Styrelsemedlemmar:

Jenny Andersson (omval)

Linn Dismo (nyval)

Anders Edblad (nyval)

Jonas Fogde (omval)

Hans Guste (omval)

Polly Malmberg (omval)

Revisorer

Ordinarie revisor: Hans Eckerström (nyval)

Revisorssuppleant: Niklas Litoft (omval)

Valberedning 2016

Hans Eckerström (nyval som ordinarie)

Sam Victorin (omval)

Stockholm 2015-10-20

Uppdaterad 2015-11-02: Linn Dismo in i styrelsen, Hans Eckerström som valberedning.

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>