Kallelse årsmöte 2015

Det är drar ihop sig till årsmöte för S606K. Förutom formalia kommer vi bland annat diskutera vår segling, landplatser, dela ut premier till förtjänstfulla insatser och bjuda på något gott. Missa inte detta tillfälle att lära känna din klubb och dess medlemmar och möjlighet att kunna påverka klubbens verksamhet. Anmäl dig uppe till höger.

  • Tisdag 17 november kl 18:30
  • North Sails, Ängshyddevägen 1, Lidingö
Övriga underlag för mötet kommer publiceras här på hemsidan en vecka före mötet.
Välkomna!
Styrelsen S606K

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2015

1. Öppna mötet

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse

9. Förvaltningsberättelse

10. Revisionsberättelse

11. Fastställande av resultat samt styrelsens ansvarsfrihet

12. Val av

  • föreningens ordförande för en tid av ett år
  • övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
  • revisor jämte suppleant för en tid av ett år
  • valberedning, en eller flera ledamöter plus ordförande.

13. Verksamhetsplan 2016 – Träning, cupen, regattan, övrigt

14. Fastställande av budget och medlemsavgifter

15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

16. Information

  • Betalningsrutiner
  • Landplatser
  • Startprocedur

17. Övriga frågor

18. Avsluta mötet

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>