Valberedningens förslag inför årsmötet

Valberedningens förslag till Stockholms 606-klubb verksamhetsåret 2014/2015

Valberedningen består av Carl Fredrik Nycander och Sam Victorin (ordf).

Allmänt

Styrelsen består av ordförande samt det antal övriga ledamöter som valberedningen föreslår. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör och övriga befattningshavare.

Dagens styrelse

Sam Victorin ställer sig till förfogande för omval till ordförande.

Jonas Fogde, Hans Guste och Polly Malmberg ställer sig till förfogande för omval.

Jonas Amandusson och Mats Båvegård avböjer omval.

Förslag från valberedningen – styrelse

Omval av Sam Victorin som ordförande.

Omval av Jonas Fogde, Hans Guste och Polly Malmberg som ledamöter.

Nyval av ledamöter Jenny Andersson och Hans Eckerström.

Förslag från valberedningen – revisorer

Omval av ordinarie revisor Anja Kullberg och revisorssuppleant Niklas Litoft.

Förslag från valberedningen – valberedning 2015

Omval av Carl Fredrik Nycander och Sam Victorin.

Stockholm 2014-10-18

 

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>