Kallelse årsmöte 2013

Det är drar ihop sig till årsmöte för S606K. Förutom formalia kommer vi bland annat diskutera klubbens framtid, kösituation kring landplatser, dela ut premier till förtjänstfulla insatser och bjuda på korv! Missa inte detta tillfälle att lära känna din klubb och dess medlemmar och möjlighet att kunna påverka klubbens verksamhet.

 • Tisdag 12 november kl 18:30
 • North Sails, Ängshyddevägen 1, Lidingö
 • Anmäl dig uppe till höger
Övriga underlag för mötet kommer publiceras här på hemsidan en vecka före mötet.
Välkomna!
Styrelsen S606K

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2013

1. Öppna mötet

2. Val av ordförande för mötet

3. Val av sekreterare för mötet

4. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

5. Fastställande av röstlängd

6. Fråga om mötets behöriga utlysande

7. Fastställande av dagordning

8. Verksamhetsberättelse

9. Förvaltningsberättelse

10. Revisionsberättelse

11. Fastställande av resultat samt styrelsens ansvarsfrihet

12. Val av

 • föreningens ordförande för en tid av ett år
 • övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år
 • revisor jämte suppleant för en tid av ett år
 • valberedning, en eller flera ledamöter plus ordförande.

13. Verksamhetsplan samt budget för kommande år

 • Träning, cupen, regattan/NoM, tioårsjubileum
 • Fastställande av budget och medlemsavgifter

14. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

15. Information

 • Betalningsrutiner
 • Landplatser

16. Övriga frågor

17. Avsluta mötet

1 kommentar tillKallelse årsmöte 2013

 • Hans, Pelle m fl

  Tävlingsgruppen har ett litet avstämningsmöte, före årsmötet,för att utvärdera säsongen och spåna på idéer för nästa. Den som vill bidra med synpunkter är välkommen att höra av sig till hansguste(at)gmail.com

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>