Valberedningens förslag inför årsmötet

Valberedningens förslag till S606K styrelse verksamhetsåret 2012/2013

Valberedningen består i år av Niklas Litoft (ordf) och Hans Guste, med bistånd av Pelle Nihlmark.

Allmänt:

Styrelsen består av ordförande samt det antal övriga ledamöter som valberedningen föreslår. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.

Status dagens styrelse:

Niklas Litoft avböjer omval till ordförande

Karin Hedén och Simon Dismo avböjer omval till ordinarie ledamot

Jonas Fogde, Sam Victorin och Polly Malmberg ställer sig till förfogande för omval som ordinarie ledamot

Förslag från valberedningen – ordförande

Sam Victorin (nyval som ordförande)

Förslag från valberedningen – ordinarie styrelsemedlemmar

Omval av Polly Malmberg och Jonas Fogde

Nyval av Mats Båvegård, Jonas Amandusson och Hans Guste

Förslag från valberedningen – revisorer

Ordinarie revisor – Anja Kullberg (omval)

Revisorssuppleant – Niklas Litoft (nyval)

Förslag från valberedningen – Valberedning 2013

Valberedningen har inte fått in några intresserade. Dessa får hittas under årsmötet.

Enligt våra stadgar:

”Valberedningen består av ordförande och eventuella övriga ledamöter valda av årsmötet”

Stockholm 2012-10-16

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>