Kallelse årsmöte S606K

Stockholms 606-klubb

  • Kallelse till årsmöte för Stockholms 606-klubb verksamhetsåret 2011-2012
  • Tisdagen den 13 november 2012 kl 18.30
  • Plats: North Sails Lidingö

Mötesunderlag i form av verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, preliminär verksamhetsplan för 2013, budget, styrelsens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande, kommer att finnas tillgängliga här på föreningens hemsida senast 7 dagar innan årsmötet.

Förslag från medlem (motion) skall för att kunna behandlas på årsmötet vara styrelsen skriftligen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet – det vill säga 2012-10-15.

Notera att fråga som inte är upptagen på en föredragningslista senast 7 dagar innan årsmötet, och publicerad på hemsidan, inte kommer att behandlas.

 

 

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>