Kranansvar och disciplin

Vi fortsätter på krantemat. Då klubben glädjande nog vuxit på sistone och verkar fortsätta så under 2012 har köerna vid kranen blivit allt längre. Alternativ har diskuterats, en kran till, en brygga, en mobilkran mm men alla förslag har visat sig vara omständliga, dyra och/eller ogörliga. Bättre då att börja med att utnyttja kranens kapacitet bättre.

  • Alla som tänkt segla på tisdagarna inför säsongen kollar sina lyftslingor och att båten väger rätt, (se inlägg och kommentarer nedan)
  • Kranen kommer uppgraderas något inför säsongstart för att göra hanteringen enklare.
  • Varje tisdag utses en person som är kranansvarig som ser till att arbetet flyter på.

Ordföranden har räknat på detta. Sköter vi det rätt kan krantiden halveras och tid ges till gemensam debrief och diskussion på kajen. Så inte en ensam får hålla på med sin båt medan andra hunnit åka hem när resultatet presenteras.

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>