Förslag till funktionärer 2012

Som sig bör enligt stadgarna kommer vi att publicera det finstilta i god tid till årsmötet.
Klubbens valberedning ligger inte på latsidan, nedan följer ett förslag på kommande årets funktionärer.

Över till Anja och Niklas (Valberedningen):

Valberedningens förslag till styrelse s606k verksamhetsåret 2011/2012

Allmänt:

  • Styrelsen består av ordförande samt det antal övriga ledamöter som valberedningen föreslår. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs.
  • Ordförande och styrelsemedlemmar väljes på ett år.

Status dagens styrelse

  • Niklas Litoft ställer sig till förfogande för omval till ordförande
  • Polly Malmberg ställer sig till förfogande för omval
  • Mats Båvegård och Jonas Weståker avböjer omval.

Förslag från valberedningen – ordförande

  • Niklas Litoft (omval)

Förslag från valberedningen – styrelsemedlemmar

  • Polly Malmberg (omval)
  • Karin Heden, Simon Dismo, Jonas Fogde och Sam Victorin (nyval)

Förslag från valberedningen – revisorer

Ordinarie revisor – Anja Kullberg (omval)

Revisorssuppleant – Niklas Lundbäck (nyval)

Förslag från valberedningen – Valberedning 2012

  • Valberedningen har inte fått in några intresserade. Dessa får försöka hittas under själva årsmötet.

Enligt våra stadgar:

” Valberedningen består av ordförande och eventuella övriga ledamöter valda av årsmötet”

 

Stockholm 2011-10-24

 

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>