Definition ur KSR | Märkesplats

Märkesplats är plats för en båt att segla till märket, och därefter plats att
segla sin tillbörliga kurs vid märket. Märkesplats innefattar plats att stagvända
bara om båten har överlapp i lovart och på insidan om den båt som
ska ge märkesplats.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>