Definition ur KSR | Lä och Lovart

En båts läsida är den sida som är eller, när den står i vindögat, var vänd från vinden. Men när båten seglar med vinden in på den sida där storseglet är eller seglar plattläns, är dess läsida den sida där den för sitt storsegel. Den andra sidan är dess lovartssida. När två båtar för samma halsar överlappar varandra
är båten på den andras läsida läbåt. Den andra är lovartsbåt.

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>