En betraktelse över tre båtlängder?

Det är snart dax för andra regelseminariet, nu på onsdag den 18:e.
Det första gick inte obemärkt förbi.  Sven i SWE 339 har legat sömnlös ända sedan förra regelseminariet och grubblat på kamikazisegling, extra chronometer och Google Earth som nya hjälpmedel för att vi skall få ordning på det här med nya reglerna.

Över till Sven:

Två båtlängder var inte alltid så lätt att bedöma som seglande part. Hittills har vi 606-seglare på Islingeviken kunnat använda oss av Lidingöbrons segelfria höjd som är 12,5 m som ett säkert referensmått för två båtlängder. En 50 % utökning av avståndet från 12 till 18 m och en utökning från 460 m2 till nästan 1200 m2 yta innebär helt nya krav på kalibrering av sitt ögonmått. 18 meter, dvs tre 606or på längden är samma längd som ett sexvåningshus eller lika långt som en lastbil med trailersläp.

I det följande återges några lättsamma funderingar kring detta med relativitet, subjektivitet och bevisföring.

De tre nya definitionerna; överlapp, tre båtlängder som zon och märkesplats ska göra det enklare att förstå och tillämpa reglerna vid rundning eftersom det tidigare var lite svårt att bedömma när ”rätt till väg” respektive ”rätt till plats” skulle tillämpas. De nya definitionerna gör sannolikt kappseglingen enklare i teorin. Däremot innebär den nya trelängdszonen det lite svårare i praktiken att bedöma när man befinner sig i ”krigszonen”.

Den nya definitionen måste ha haft som syfte att göra det lättare för domarna vid direktdömning men gör det samtidigt svårare för seglarna vid egen dömning. Genom ett en utökad zon skapas just tid och rådrum för båtar med ”väjningsplikt” att ge märkesplats när lite fler båtar samtidigt ska till att runda. Tidigare har det blivit ont om tid för 5 – 10 båtar att paralellflytta sig samtidigt utåt för att ge den innersta båten med överlapp sin rättmätiga plats. Att ha rätt till plats men för den skull inte få plats pga av den yttersta båtens senfärdighet samt ledtider vid en kedjereaktiv parallellflyttning gjorde det inte så lätt för rundningskollektivet att maka på sig vilket i sin tur måste ha skapat svårbemästrade protestförhandlingar när alla ska hålla reda på rätt til väg och rätt till plats. Så man kan förmoda att de dommarna tänkt till ordentligt för att göra sporten enklare att både utöva och bedöma.

Det intressanta med avstånd är att avstånd på ett obehagligt sätt är ”relativt” och beroende av hastighet, tid och drabbningsintensitet vid märket. Tre båtlängder kommer att uppfattas olika av olika personer beroende på yttre omständigheter, tex egenintresse eller eget handlingsutrymme. Vid tvekamma fall som leder till protestförhandling gäller alltså vittnen eftrsom bevisföringen om 18 meter är hopplös när ord står mot ord. 3 båtlängder är omräknat i tid en större tidsrymd än vad man kanske kan tro. Vid 5 knop är det drygt 7 sekunder kvar till märket inom zonen och nästan 10 sek tills du är förbi med aktern vid en mer taktisk manöver, hujeda mig. Streckan är längre än man vill tro relaterat till sin ibland något vaga tidsuppfattning infr en märkesrundning.

Kommer en båt nu in med hög hastighet, spinnen uppe och hårfint (eller tom tveksamt) överlapp vid den nya trelängdszonen och samtidigt överlappar 5-6 båtar före i kön som samtliga är i färd med att runda, ge varandra plats, få undan spinne och spinbom och skota hem kan det kanske bli lite gapigt när du hävdar din nya ”trelängdsrätt” genom att skrika märkesplats som en gris och du därefter tvingas på märket eftersom framförvarande båtar inte lämnade erforderligt utrymme eftersom de lystrat till din framförvarande båt (tillika motpart vid en förhandling) som själv suttit och tjutit; ömsom märkesplats till framförvarande och ömsom ”ingen märkesplats” till dig. Det kan bli svårt med tillförlitliga ögonvittnen som styrker din uppfattning om (upphinnande) överlapp precis utanför 3-längdszonen. Att avgöra trelängdszonen tillförlitligt kan nog bara en domare eller en teknisk pryttel göra. De som tvistar och har olika uppfattning liskom ev övriga vittnen ”i närheten” kan få svårt att inför en protestkommitté tillförlitligt hävda hur de kan vara så säkra på 18 meter när de inte själva befann sig tvärs sträckan.

Det svåra att själv uppfatta 3-längdszonen borde ge den bakomvarande båten en viss nackdel och framförvarande båt en viss fördel vid en meningsskiljaktig protesförhandling. Detta kan vara värt att tänka på om en båt kommer in med full fart mot märket, gör en sen och perfekt nedtagning och vrålar märkesplats när det är lite ont om utrymme.

Tre båtlängder och en tydligare definition av ”rättigheter” vid rundning ger å andra sidan 50 % mer tid att maka på sig vilket borde vara den nya regelns syfte samtidigt som tre båtländer är mer svårbedömt av de seglande. Ska därför bli spännande att se vilket beteenden detta leder till vid fleetracing utan direktdömning, här kommer några fria förslag;

 1. Kamikazesegling in mot lämärket och sena nedtagningar, både för att jaga ikapp och för att slippa bli ikappjagad
 2. Ännu mera styrbordsingångar och sena gippar, eftersom överlapp numera alltid är överlapp oavsett halsar
 3. Eller mer försiktiga kontrollerade nedtagningar och hävdande av märkesplats bara vid solklara fall vid trelängdzonen just på grund av definitionens svårbedömdhet
 4. Båtar börjar med en extra Chronometer som räknar ner tiden inför trelängdzonen, eller rent av börjar använda en kamera som tar en bild framom och akter om båten för att klargöra det orimliga i motpartens subjektiva ögonmått
 5. Ökad användning av Google Earth vid bankappsegling
 6. På uppfinnarsidan kanske vi får se nya rundningsmärken med en roterande laser i toppen som märker ut zonen, eller varför inte importera teknik från flygvapnet där man låser sitt sikte på framförvarande båt vid överlapp utanför zonen varpå en obeaglig ton uppstår. Den båt som ligger sista i raden av låsta sikten får mest ackumulerat och uppskruvat tonläge.

Innan all spännande teori funnit sin nyttiga praktik förefaller det på sin plats att vara lite försiktig med sin nya ”rättighet” att få sin egen tillförlitliga ”märkesplats” i den varma välkomnande gemenakap det innebär att runda 10 båtar samtidigt. Med en marginal på en båtlångd, dvs sammanlagt 4 båtlängder, är du sannolikt på den sära sidan vid extern bedömning av ditt ögonmåtts säkerhet och din stora och allmänt kända objektivitet avseende dina medtävlandes ögonmått. Så då får vi gå in på marginaler och värdesiffror, tre båtländer är för 606a exakt 18 meter och 18 cm. Inte ens om vi avrundar till 18 blir det enkelt, är marginalen 17,5 m till 18,5 meter? Jag skulle nog hävda att osäkerhetsmarginalen vid egen bedömning måste sättas ännu vidare. Vi avrundar 18 meter till 20 och sätter en värdesiffra, då får vi en osäkerhetsmarginal på 15 – 25 meter. Det borde vara den marginal som är möjlig att bedöma som seglande avståndsbedömmare och vad en jury rimligan kan använda som ”höft” för att bedöma en viss uppfattning.

Därför bör vi kanske för egen del införa ett nytt internt mått, den så kallade ”4 båtszonen” som gäller som sannolikhetsszon. När du kommit till 4-båtszonen kan du mer förvissad till vetenskapens hänsyn till marginaler och tolleranser och juridikens avvägningar kring bevisvärden sannolikt börja gapa ”märkesplats” åt framförvarande båt vid överlapp och omvänt ge full hals genom ”ingen märkesplats” när du har upphinnande båt bakom dig. Fyra båtländer innebär 25 % säkerhetsmarginal och borde vara tillräcklig marginal tom vid en förhandling utan vittnen. Fyra båtlängder 606a är samma längd som ett 24 meters timmersläp vid omkörning, ett åttavåningshus eller dubbla seglingsfria spannet på Lidingöbron, busenkelt. Spinnen tar vi väl som tidigare inte ner förrän ca 5 – 6 sek innan märket, dvs det innebär en avsevärd förbättring av bevisvärdet när bedömningen av zonen inte ska göras samtidigt som man håller på med nedtagning. Så det blir först gapande om zon, sedan nedtagning och sedan fortsatt full fart in mot hårnålskurvan.

Bedömningssporter som brottning, backhoppning och konståkning har det nog ganska bra i jämförelse med seglare som själva ska ögonmåtta tre båtlängder samtidigt med övriga sysslor ombord. För längre båtar blir det lite svårare och för Jollar kanske lite lättare att bedöma avstånd. Det ser ut som att de nya reglerna både förenklar och försvårar och medför minst lika spännande och intressant avvägningar som tidigare.

Sven Wallin SWE 339

9 kommentarer tillEn betraktelse över tre båtlängder?

 • Pelle SWE918

  Wow, jag känner mig lite som jag är i ZONEN redan.. Satelliter, lasersikten och stridspiloter!

  Vi som är uppvuxna före World Of Warcraft och dyl går omkring och tror att segling fortfarande är på skoj, en kul grej med kompisarna. Hoppas inte alla sådana naiva romantiker skräms bort av uppladdningen inför årets battle season.

 • SWE500

  Personligen förstår jag inte riktigt problematiken!!!!!! Två eller tre båtlängder är skillnaden – sedan är det mer eller mindre samma förutsättningar som tidigare. Kontenta – ”man har oftast ingen rätt att vara där”. Nu har vi inte gått igenom många utav ändringar ännu utan de övriga kommer på onsdag.

  Allt handlar i grund och botten om att segla ärligt vilket ibland kan vara svårt att leva upp till i stridens hetta.

  Vad som jag finner underligt är så få deltagare från egna klubben. Av de ca 20 som var där – räkna bort 1 storbåtsseglare, 4 stycken safirseglare, 2 stycken Expresseglare, de 3 nya personerna på SWE-381 samt 2-3 av våra vänner från Ekerö så blir det 7-8 personer kvar från flottan i Islingeviken. På hur många båtar? Är man inte intresserad av reglerna, pluggar man på själv, har man inte tid eller vad beror det på?

  Det är lite svårt att segla ärligt om man inte har koll på reglerna. Opps – nu stack jag nog ut hakan 🙂

 • Sven

  Jo, det var ju meningen, ljum ironi är sådant som funkar absolut bäst när man har skoj med kompisarna.
  Vi får hoppas att inga andra seglare läser vår klubbsida. Konceptet med ”stridszonen” och Kemikazerundning kan nog bäst förstås av alla oss som identifierar sig med Bamse, Nalle Phu och deras vänner. Dock lär Svarte Petter och hans vänner måhända känna sig lite anstrukna om de åtminstone misstänker att alla i S606K ständigt befiner sig i twilight zon, på gränsen mellan humor, allvar och lätt galenskap. Lasersikten lär ha gått ner i pris på sistone.

 • wm

  Jag håller med Niklas i förvåningen över det något ljumma intresset från klubbmedlemmarna. Ny regler är alltid roligast i början 🙂
  När vi sedan börjar tillämpa dem visar det sig att skillnaden inte är särskilt stor gissar jag. Men vi har iallafall fått lite nya termer att slänga sig med. Jag tycker nog att den sk zonen med en extra båtlängd ger mer möjligheter till att göra snygga rundningar och mer tid till att komma ut rent.
  Men en annan nyhet som vi inte snackat så mycket om ännu, det är det här om möjligheten att köra triangelbanor igen. Tanken är att det skall öka på variationen och sporra oss till att öva båthantering. Vi får väl se vad Göran E har hittat på inför tävlingssäsongen som startar efter vårt ambitiösa träningsupplägg i april/maj.
  Mats SWE 868

 • SWE500

  Vad är den preliminära planen efter träningsperioden? Skall det vara Stockholmscup varje tisdag eller som tidigare varannan tisdag?

 • wm

  Det är Göran E som planerar tävlandet, av vad jag förstår blir det preliminärt varje tisdag med start den 19:e.
  Jag drar frågan till Göran så får vi se hur han har tänkt.
  /Mats

 • Sven

  Jag tycker att det är hatten av för Niklas L som arrat regelkursen. Visst går det att muttra över att fler kunde ha prioriterat förkovran av regeländringarna ett par onsdagkvällar. Å andra sidan kunde det vara värre – det är minsann inte alla lokala klubbar, eller ens klassförbund, som gett sig på frågan. Vi som lärt oss ngt kan ju alltid sprida lite ljus, jag gjorde själv ett litet försök att höja intresset genom mina betraktelser om den nya ”krigszonen”. (det lömska syfte var ren psykning att skrämma upp alla som inte var där att de missat sin livs chans). Att påstå att allt är precis som förr rättfärigar nästan soffan 🙂 Jag framhärdar därför att regeländringarna inte är oviktiga för praktiken och att de som var på regelseminarit skaffat sig ett nästan ointagligt försprång.

  Vad avser kommande träning hoppas jag att vi får tillfälle att träna rundningar, märkesplats och trelängszon och ansluter mig till Pelles förslag lägga ut ett korkband med 18 m radie runt ett märke att ställa in ögonmåttet och se om det är möjligt att dåna in med 5-6 knop i zonen, därefter göra nedtagning och en snygg rundning !!!
  Vi kan väl kalla den nya manövern kycklingrundning?

 • wm

  Det här är på skoj va? Därför tycker jag att vi skall ta tillbaka initiativet till att leka 😉
  Mycket snack om krigszon här. Jag vill döpa om det till ”lekzonen” och dessutom ta med hela banområdet, det är massor av situationer på banan som även de omfattas av KSR lika viktiga som detta fokus kring märkena.

 • Jag har försökt mig på en sammanfattning av förändringarna i de nya reglerna. Kolla gärna in och kommentera på http://www.teamhoffstedt.se/2009/02/kappseglingsreglerna-2009-2012/.

  Trots att Tom Björkholm inte tyckte vi skulle jämföra med de gamla reglerna var det en ganska nyttig övning att jämföra dem formuleringsmässigt.

Lämna ett svar

 

 

 

Du kan använda dessa HTML-taggar

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>